วิธีปิดแจ้งเตือน Notification ของ Windows 10 ของ Google Chrome


แนะนำวิธีอีกวิธีหนึ่งในการปิดแจ้งเตือน Notification ของ Windows 10 ของ Google Chrome

1.เข้าไปที่ Settings

2.เลือกที่เมนู Notifications & actions